【2nd Kitchen 未分類】京都市山科区でお弁当配達ができる小学校

2nd kitchenが京都市山科区でお弁当配達ができる小学校です。
運動会やイベントなどでお弁当が必要な場合はご連絡ください!

安朱小学校  京都市山科区安朱山川町17
音羽小学校  京都市山科区音羽森廻リ町32
音羽川小学校 京都市山科区音羽西林36
勧修小学校  京都市山科区勧修寺東栗栖野町42
陵ヶ岡小学校 京都市山科区御陵岡町45
鏡山小学校  京都市山科区御陵血洗町18
小野小学校  京都市山科区小野蚊ヶ瀬町2
百々小学校  京都市山科区西野山百々町173-1
山階小学校  京都市山科区西野大手先町21
西野小学校  京都市山科区西野櫃川町34
大宅小学校  京都市山科区大宅五反畑町69-2
大塚小学校  京都市山科区大塚野溝町59
山階南小学校 京都市山科区東野八代10